Jalostustoimikunnan tiedote 7.1.2019

Julkaisupvm: 7.1.2019

Tarkennus Suomen Leonberginkoirat ry:n Jalostusohjesääntöön.

Nykyisen Jalostusohjesäännön silmäsairauksia koskevassa osiossa on määritelty jalostukseen käytettävien koirien luomisairauksille sallittu vakavuusaste koskien Entropion/trichiasis sekä ektropion/makroblepharon-sairauksia.

Jalostukseen saa käyttää yllämainittujen sairauksien lieviä muotoja ja parituskumppanin on oltava terve näiltä osin. Vakava-asteisia ei saa käyttää jalostukseen.

Tästä syystä virallisessa silmätarkastuslausunnossa tulee näkyä kyseisten sairauksien vakavuusaste.

Mikäli koirasi saa silmätarkastuksessa diagnoosiksi jonkun yllämainituista sairauksista, on omistajan vastuulla huolehtia että eläinlääkäri merkitsee lomakkeeseen myös vakavuusasteen.

Mikäli jostain syystä vakavuusaste jää merkitsemättä tai diagnoosi on mielestänne virheellinen, tulee koiran silmät uusintatutkituttaa mahdollisimman pian.

Koska tämä ei liity PEVISA:an, on Suomen Kennelliitto ohjeistanut rotujärjestön jalostustoimikuntaa tekemään päätöksen, miten yllä mainittuihin sairauksiin tulisi suhtautua jalostuksessa. Jalostustoimikunta on päättänyt, että hyväksyttävä uusintatutkimuksen aikaraja on maksimissaan 4 kuukautta edellisestä tutkimuksesta, jonka sisään uusintatutkimus tulee suorittaa.
Aikaraja on määritelty jotta vältytään epäilyksiltä esim. luomien operoinnista. 

Ystävällisin terveisin
Suomen Leonberginkoirat ry
Jalostustoimikunta

Viimeksi muokattu: 07.01.2019 08:45