Jalostustoimikunnan tiedote 16.1.2019

Julkaisupvm: 16.1.2019

1. Jalostusuroslistakeskustelu

Viime päivinä yhdistyksen facebook palstalla olleen keskustelun johdosta selvitän seuraavia asioita.
Keskustelu alkoi jalostusuroslistalle hyväksytyn uroksen terveystutkimustulosten johdosta.

Uroksen sydäntutkimuslausunnossa aortan ahtautuman ( subaorttastenoosin, SAS ) kohdalla on tutkimustulos avoin, eli aorttakanavassa virtaus on nopeutunut, mutta ei ole luokiteltu sairaaksi. 
SAS voi olla synnynnäinen tai kehittyä vuoden ikään saakka, jolloin yhden kerran tehty tutkimus vuoden ikäiselle koiralle on riittävä kennelliiton sydänsairaus ja niiden diagnostiikka ohjeen mukaisesti, joskin suositellaan uusinta tutkimusta.
Kennelliiton sydäntutkimusryhmän ohjeistuksen mukaan leonberginkoiran jalostuksessa tulisi ottaa huomioon nuoruusiän rytmihäiriöt ja sydän lihaksen etenevä rappeutuma ( dilatoiva kardiomyopatia, DCM ).
Aortan ahtautuman kohdalla, kun tutkimustulos ei osoita sairautta, voi rotujärjestö käyttää harkintaa jalostuslistalle pääsystä.

Ko. uroksella on aiemmin silmätutkimuksessa todettu makroblepharon / silmäluomen ulospäin kiertyminen sekä silmäluomen sisäänpäin kiertyminen, silmämuutosten vakavuudella vakava.
Uusinta tutkimuksessa myöhemmin on todettu makroblepharon / silmäluomen ulospäin kiertyminen, silmämuutosten vakavuus lievä.
Aiempi tulos toki on virallisesti voimassa, mutta kennelliittoon tehdyn kyselyn mukaisesti 
rotujärjestö voi käyttää myös tässä asiassa harkintaa jalostuskäytön suhteen, koska tämä ei kuulu kennelliiton silmäpaneelin asioihin ainakaan leonberginkoiran kohdalla, jolloin muutosta lausuntoon ei tätä kautta voi saada.

Jalostustoimikunta päätti hyväksyä uroksen jalostusuroslistalle , mutta suositteli uroksen omistajalle sydäntutkimuksen uudelleen suorittamista. Lisäksi urokselle kirjattiin ehtona jalostukselle, että parituskumppani on oltava terve näiltä osin.

Julkisesti on tuotu mielipiteissä esiin että jalostustoimikunta hyväksyisi jalostusuroslistalle sairaita koiria. Ko. koiran kohdalla sydäntutkimus ei osoita sairautta ja uusintatutkimus silmien kohdalla sallii jalostuskäytön.

Kannanotoissa on myös parjattu koiraa selkäsairaaksi, koska ko. uroksella on selkätutkimuksessa havaittu nikamien epämuotoisuudessa VA1, aste 1, lievä, 2:n nikaman kohdalla, joka ei ole jalostusta rajoittava tekijä.
Selkätutkimus, sydäntutkimuksen ohella on leonberginkoiralla vapaaehtoinen.

Jalostusuroslistalla on tällä hetkellä 24 urosta, joista 3:lla on virallistettu selkätutkimustulos ja kaikilla on lieväksi luokiteltu löydös. 
Pitäisikö myös 2 muuta koiraa, joille on tehty selkätutkimus poistaa listalta, entä muut joiden selkää ei ainakaan virallisesti ole tutkittu.

Sydäntutkimus on niinikään tehty 3:lle jalostusuroslistalla olevalle urokselle. 2:lla muulla ei tältä osin ei ole merkkejä sydänsairaudesta. Miten tulisi menetellä 21:n tutkimattoman uroksen kohdalla tai kaikkien jalostuksessa käytettävien narttujen kohdalla.

En ole tällä hetkellä ehdottamassa sydän- tai selkätutkimuksia pakollisiksi jalostuskoirille, koska pakollisia tutkimuksia ja muitakin kuluja koiranomistajilla on aivan riittävästi, mutta vapaaehtoiset tutkimukset ovat ehdottoman kannatettavia.

Käymieni keskusteluiden pohjalta on järkevämpää laatia jalostusuroslista niin, että siellä ovat myös ne koirat joilla on jokin jalostusta rajoittava tekijä. Lisäksi kerrotaan selkeästi mitkä ovat rajoitukset parituskumppanin suhteen ja mitä tutkimuksia siltä vaaditaan.

Asiallinen keskustelu on rakentavaa, kun se pysyy asiallisena, eikä mennä tunne edellä. Toisten ihmisten musta maalaaminen tai väärien tietojen levittäminen ei kuulu asialliseen keskusteluun.
Yhdistyksessä toimivat henkilöt tekevät tätä työtä vapaaehtoisesti rakkaudesta koiriin ja haluavat olla mukana hyvässä harrastuksessa, ei siksi että saisivat riidellä toisten kanssa,
Yhdistyksellä on jalostuspäivät 16-17.3.2019, siellä yhtenä keskustelun aiheena tämän johdosta tulee olemaan jalostusuroslista ja myöskin jalostusstrategia tulevia vuosia silmällä pitäen. Toivon, että kaikki jotka ovat kiinnostuneita rodun tulevaisuudesta saapuvat rakentavasti keskustelemaan jalostusasioista.

 

2. PEVISA keskustelu

Pevisa ohjeen muutos joka ei salli D-lonkkaisten käyttöä jalostuksessa lonkkanivelten jalostusindeksin kautta selvisi jalostustoimikunnalle vasta nyt ja jalostustoimikunta ei ole ehtinyt selvittää asiaa.
Palaamme asiaan lähiaikoina.

Terveisin 
Olli Kokkonen 
jalostustoimikunnan pj.

Viimeksi muokattu: 17.01.2019 06:09