Jalostustoimikunnan tiedote 19.2.2019

Julkaisupvm: 19.2.2019

PEVISAan liittyvä lisäselvitys 

Kennelliitolta tulleen selvennyksen mukaan leonberginkoiran voimassa oleva  PEVISA mahdollistaa myös D-lonkkaisen koiran jalostuskäytön indeksiehdon täyttyessä, tällöin yhdistelmän indeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. 
Ulkomaista urosta käytettäessa on lonkkaniveldysplasian raja-arvo C.

Viimeksi muokattu: 19.02.2019 17:23